+32 3 326 50 77

 
Menu

Privacy & cookie policy

Privacy & cookie policy GSV NV

A. GEGEVENSVERWERKING

1. Algemeen beleid:

GSV NV verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

GSV NV is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten.

We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam/naam en voornaam;
 • Email-adres;
 • Telefoon/Gsm-nummer;
 • IP-adres;

Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;

2. Doel van de verwerking:

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren:

 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Beheer van klantendossiers
 • Aangifte van belastingenDienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de te sluiten overeenkomst op een correct manier te kunnen uitvoeren
 • Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen
 • facturatie en administratie

3. Rechtsgrond:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ofwel uw toestemming, ofwel indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, of op basis van gerechtvaardigd belang, cf. GDPR art. 6(1)(a)-(b), (f).

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 8.

4. Cookies & Social Media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid. GSV NV beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media, Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

GSV NV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.

5. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens:

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens voor commerciŽle redenen, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door voor commerciŽle redenen, tenzij dat specifiek vereist is bij wet. Indien wij zouden samenwerken met bedrijven die ons helpen bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van diensten aan u, krijgen deze verwerkers enkel toegang tot persoonsgegevens als dat noodzakelijk is en zijn zij contractueel verplicht om uw informatie vertrouwelijk te houden.

6. Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang de wet dit voorschrijft of totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.

7. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij u eerst dienen te verifiŽren.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie infra).

8. Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via email dpo@gsv.be of schriftelijk naar GSV NV, Terbekehofdreef 51, 2610 Wilrijk, met KBO nr. 0427.142.369.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie Ė Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of contatc@apd-gba.be - (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

B. COOKIE POLICY

1. Algemeen

Met deze cookie policy wensen wij u als bezoeker te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieŽn bij het gebruik maken van deze website.

Deze cookie policy is voor het laatst aangepast op 26.04.2023.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie.

Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en te verbeteren. Cookies kunnen zowel door ons zelf geplaatst worden ("first party cookies") als door derden ("third party cookies"). Third party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden verstuurd.

Cookies worden soms tijdelijk ("sessie cookies", deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms permanent ("persistent cookies", deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst.

Cookies helpen om uw bezoek aan de website te optimaliseren. Ik gebruik cookies allereerst om uw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller.

3. Welke cookies worden er gebruikt?

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, herkomst en/of bewaartermijn.

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker.

Wij gebruiken volgende technische cookies:

Naam Provider Type Duurtijd
lng gsv.be HTTP 1†jaar
PHPSESSID gsv.be HTTP Sessie

2. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop jij of andere gebruikers onze onlinediensten gebruiken. Dit stelt ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop jij als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker. De informatie wordt louter en alleen gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creŽren en te analyseren.

Wij gebruiken volgende analytische cookies:

Naam Provider Type Duurtijd
_ga gsv.be HTTP 2 jaar
_ga_# gsv.be HTTP 2†jaar

3. Tracking of marketing cookies

Wij hebben daarnaast op onze website sociale plugins geplaatst. Met deze share buttons kan u onze berichten en artikelen delen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen de sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram, .., cookies op uw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die uw gebruikservaring optimaliseren.

Wij maken ook gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw surfgedrag. Uw apparaat wordt herkend als u na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om u die advertenties te kunnen tonen en zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Wij gebruiken geen marketing cookies.

4. Verwijderen van cookies

U kan de cookie-instellingen aanpassen door de instructies te volgen van de browser. Indien u verder surft op de Website, zonder uw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met onze cookies. Daarnaast kan u cookies ook verwijderen door middel van het permanent wissen van uw "browsegeschiedenis".

Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van de website en aanvullende services niet meer optimaal zullen functioneren.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de Cookie Policy op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookie Policy onmiddellijk van toepassing.

Indien u nog vragen zou hebben omtrent deze Cookie Policy en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons. U kan ons steeds bereiken via e-mail, zijnde dpo@gsv.be.